Ilustrasi Sajen Kembang Kantil [BP2M/Gallah]

Sajen Kembang Kantil

Aldebaran